Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Wzmożone kontrole autobusów szkolnych

Od początku roku szkolnego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą wzmożone kontrole autobusów dowożących uczniów do szkół.

Inspektorzy sprawdzają m.in. stan techniczny autobusów, w tym ich obowiązkowe oznakowanie i wyposażenie. Kontrolowany jest również czas pracy kierowców i ich trzeźwość, oraz kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Akcja kontroli autobusów szkolnych będzie prowadzona przez cały rok szkolny.

Rodziców uczniów korzystających z takich przewozów zachęcamy do zgłaszania do nas wszelkich zauważonych nieprawidłowości, w szczególności dotyczących stanu technicznego autobusów.

Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem 957 255 113, faksem pod numerem 957 255 114 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@witd.gorzow.pl.wróć