Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Inspektorzy ITD pomagają na przejściach granicznych

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim czynnie uczestniczą w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Przede wszystkim inspektorzy pomagają Straży Granicznej oraz innym służbom w nadzorze i kierowaniu ruchem na przejściach granicznych z Niemcami. Ponadto inspektorzy udzielają informacji kierowcom przekraczającym granicę w zakresie obowiązujących przepisów. Rozdają ulotki informujące o zasadach przebywania na kwarantannie oraz ulotki informujące, gdzie i jak pobrać aplikację wymaganą dla osób przebywających na kwarantannie. Pomagają również bezpiecznie zawrócić cudzoziemcom, którzy nie mogą przekroczyć granicy.

 wróć