Jechał bez karty kierowcy

6 października 2017 r., na lubuskim odcinku autostrady A2, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy, prowadzony przez obywatela Turcji. Kierujący wykonywał międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy mięsa z Niemiec do Polski na rzecz niemieckiej firmy.

W wyniku analizy zapisów tachografu ustalono, że kilka dni wcześniej, przez 23 minuty, kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie cyfrowym, tym samym nie rejestrując za pomocą tachografu cyfrowego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Z zapisów tachografu wynikało, że kierowca po 4 godzinach i 28 minutach jazdy ciągłej - wówczas, kiedy powinien rozpoczynać przerwę - wyjął kartę kierowcy z tachografu, i kontynuował jazdę przez kolejne 23 minuty. Po tym czasie ponownie włożył kartę kierowcy do tachografu i dalej kontynuował jazdę. Miało mu to pomóc w dojeździe do miejsca rozładunku, bez zarejestrowania naruszenia polegającego na przekroczeniu maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy.

W związku z ujawnionymi naruszeniami podczas tej kontroli, wobec przedsiębiorcy wykonującego przedmiotowy przewóz drogowy, wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5800 złotych. Natomiast kierowcę ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 2650 złotych.