Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów - IMPEL

18 października 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z inspektorami Inspekcji Ochrony Środowiska, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącego transgranicznego przemieszczania odpadów.

Czytaj więcej...

3. nietrzeźwych kierowców

Na lubuskim odcinku autostrady A2, w 2 dni, ujawniono 3. pijanych kierowców, którzy prowadzili pojazdy ciężarowe.

Czytaj więcej...

Wojewódzkie obchody 15-lecia działalności kontrolnej ITD

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Bogdan Trzpis, inspektorzy i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, inspektorzy i pracownicy Delegatury Północno-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz wielu znamienitych gości, uczestniczyło w wojewódzkich obchodach 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Czytaj więcej...

Jechał bez karty kierowcy

6 października 2017 r., na lubuskim odcinku autostrady A2, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy, prowadzony przez obywatela Turcji. Kierujący wykonywał międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy mięsa z Niemiec do Polski na rzecz niemieckiej firmy.

Czytaj więcej...

Przeładowany samochód ciężarowy i wielokrotne naruszenie przepisów socjalnych

3 października 2017 r., na drodze wojewódzkiej nr 288 w Lubiatowie, inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewożący pasze dla zwierząt. W związku z podejrzeniem przeładowania pojazdu, poddano go ważeniu w celu ustalenia jego masy rzeczywistej. Ważenie potwierdziło przypuszczenia inspektorów. Pojazd, który posiada dopuszczalną masę całkowitą 6500 kg, wraz z ładunkiem ważył 7700 kg, co świadczy o jego przeładowaniu o 1200 kg. W związku z tym kierowcę ukarano mandatem karnym oraz zakazano mu dalszej jazdy do czasu rozładowania nadmiaru ładunku.

Czytaj więcej...

Przewóz mrożonego mięsa niezgodnie z Umową ATP

2 października 2017 r. na autostradzie A2, inspektor z WITD w Gorzowie Wlkp., zatrzymał do kontroli pojazd członowy, którym przewoźnik litewski wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy mrożonych filetów z kurczaka z Litwy do Holandii. Do wykonywania takich przewozów wymagane są specjalne środki transportu spełniające rygorystyczne normy określone w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Potwierdzeniem spełnienia przez środek transportu tych norm jest świadectwo ATP, które kierowca powinien posiadać podczas wykonywanego przewozu. Podczas kontroli kierowca nie okazał jednak takiego świadectwa, a termin ważności, określony na tabliczce ATP - umieszczonej na naczepie - określającej klasę środka transportu „FRC”, upłynął w październiku 2016 r.

Czytaj więcej...

Obchody 15-lecia działalności kontrolnej ITD

Inspekcja Transportu Drogowego w tym roku obchodzi 15-lecie działalności kontrolnej. Z tej okazji, w piątek 29 września 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala, w której uczestniczyła m.in. Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. W uroczystych obchodach 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli również Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Minister - członek Rady Ministrów Elżbieta Witek, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, parlamentarzyści oraz wielu znamienitych gości.

Czytaj więcej...

Ujawnienie kolejnego najpoważniejszego naruszenia

28 września 2017 r., na drodze krajowej nr 32 w Zielonej Górze, podczas kontroli przewozu drogowego, ujawniono kolejny przypadek nieuprawnionej ingerencji w cyfrowe urządzenie rejestrujące. Podczas analizy zapisów tachografu pojawiło się podejrzenie ingerencji w pracę tachografu. W związku z tym, pojazd skierowano do specjalistycznego serwisu i poddano go szczegółowym oględzinom, podczas których ujawniono niedozwoloną modyfikację instalacji tachografu. Wykryto przerobiony nadajnik impulsów oraz dodatkowe urządzenie elektroniczne, zamontowane w kabinie kierowcy, które umożliwiało zakłócanie drugiego niezależnego sygnału prędkości. Modyfikacja ta powodowała, że tachograf nie rejestrował rzeczywistych danych dotyczących prędkości, przebytej drogi oraz aktywności kierowcy. Po wyłączeniu prawidłowego sygnału z nadajnika impulsów, w tachografie i na karcie kierowcy - podczas jazdy - rejestrowany był postój pojazdu i odpoczynek kierowcy.

Czytaj więcej...

Nieuprawniona ingerencja w urządzenie rejestrujące

 

28 września 2017 r. na lubuskim odcinku autostrady A2 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy z naczepą, którym przewoźnik litewski wykonywał przewóz materacy z Litwy do Holandii.

Czytaj więcej...

Przeładowane pojazdy dostawcze na autostradzie A2

27 września 2017 r., na lubuskim odcinku autostrady A2, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dostawczych poruszających się w kierunku zachodniej granicy. Pojazdy były typowane do kontroli przy wykorzystaniu preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów. Do godzin południowych, tylko na jednym punkcie przystosowanym do ważenia pojazdów, skontrolowano 11 takich pojazdów. W 6. przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym. Najbardziej przeładowany był pojazd przewożący materiały budowlane. Pojazd ten, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3500 kg, ważył wraz z ładunkiem 4800 kg.

Czytaj więcej...

Jechał bez prawa jazdy oraz numeru referencyjnego SENT, ale za to z nadmiarem ładunku

Kontrolowany kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami, nie dysponował numerem referencyjnym SENT, a pojazd, który prowadził, był przeładowany.

Czytaj więcej...

Ciekawe przypadki z dróg powiatu krośnieńskiego

19 września 2017 r., inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp., podczas kontroli jakie przeprowadzili na drogach powiatu krośnieńskiego, ujawnili trzy ciekawe przypadki. Pierwszy z nich dotyczył pojazdu dostawczego, który miał zaniżoną masę własną i dopuszczalną masę całkowitą określoną w dowodzie rejestracyjnym. Drugi przypadek dotyczył zbyt wysokiego pojazdu, który dodatkowo został „naprawiony” za pomocą pasa do mocowania ładunku. Kolejny przypadek dotyczył kierującego pojazdem pomimo orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czytaj więcej...