Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrola przewozu osób samochodami osobowymi

W środę (4 września), na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, inspektorzy ITD prowadzili kontrole, których celem była ochrona rynku transportowego w sektorze przewozu osób. Inspektorzy skontrolowali samochody osobowe, którymi kierowcy wykonywali przewozy okazjonalne osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Przewozy te wykonywane były na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Przepisy dopuszczają wykonywanie takich przewozów pod pewnymi warunkami. Inspektorzy ustalili, że kontrolowane przewozy wykonywane były bez umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz pojazdami nie będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy. Ponadto kierowcy nie okazali podczas kontroli wypisu z licencji. Dodatkowo jeden z kierowców nie posiadał orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi a wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
 wróć